Wczytuję dane...
Model: ster28
Realizacja zamówienia: 1 dni

 

>>>  Sterownik do kotła C.O. ST-28 <<<

 

 

 

 

OPIS STEROWNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje realizowane przez sterownik  :

 

- sterowanie nadmuchem z możliwością regulacji obrotów

- sterowanie pompą CO

- sterowanie pompą wodu użytkowej C.W.U.


możliwość podpięcia regulatora pokojowego

 

 

 

PANEL SEROWNIKA :

 

 

Wyposażenie sterownika :

- wyświetlacz LCD 
- czujnik temperatury CO 
- czujnik temperatury CWU 
- zabezpieczenie termiczne 
- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie   temperatury

 

 

Sterownik posiada polskie menu !!

 

 

Funkcje regulatora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:
• Temperatura kotła
• Temperatura zadana

 

Ekran ten umożliwia szybką zmianę Temperatury zadanej za pomocą klawiszy plus oraz minus .

Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi użytkownika do menu pierwszego poziomu. Na wyświetlaczu wyświetlane są pierwsze dwie linijki menu.

Po każdym menu można przemieszczać się przy użyciu przycisków plus oraz minus .

Naciśnięcie przycisku OPCJE przenosi do kolejnego podmenu, bądź uruchamia opcję (zatwierdza zmianę parametrów).

WYJŚCIE przenosi z powrotem domenu głównego.

 

Rozpalanie :


W funkcji tej użytkownik może włączyć i wyłączyć wentylator podczas ciągłej pracy sterownika. Jeżeli kocioł osiągnął temperaturę wyższą niż 30°C, na wyświetlaczu za miast rozpalania pojawia się komunikat Zal/wyl wentylator. Za pomocą tej funkcji można załączyć lub wyłączyć wentylator.

Sygnalizowane jest to znakiem gwiazdki w prawym dolnym rogu wyświetlacza (znak gwiazdki oznacza, że wentylator jest wyłączony).
Funkcja ta udostępniona jest po to, aby użytkownik mógł bezpiecznie obsługiwać kocioł. Przy włączonym wentylatorze nie wolno otwierać drzwiczek paleniska.

 

Praca ręczna :

 

Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.

 

 

 

 

 

Temperatura załączenia pompy

C.O. i C.W.U. :

 


 

Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O. jak i pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej nastawionej temperatury obie pompy nie pracują, powyżej temperatury zadanej obie pompy są załączone, ale pracują w zależności od ustawień tzn. są załączane na przemian (patrz funkcja pompa C.W.U. lub stała pompa C. O.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histereza kotła :

 

 

 

Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną (czyli żądaną na bojlerze) a temperaturą na bojlerze (np. gdy temperatura zadana ma wartość 55°C, a histereza wynosi 5°C, po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50°C).

 

 

 

Siła nadmuchu :

 

 

Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w zależności od programu w przedziale od 1 do 6 lub od 1 do 10 (można przyjąć, że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg, tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 6 lub 10 maksimum pracy wentylatora.
Zmiany zakresu biegów wentylatora dokonujemy za pomocą przycisków plus i minus. W zależności od wersji programu wentylator załącza się początkowo z pełną prędkością i zwalnia
do ustawionego wcześniej biegu lub startuje z biegu niskiego, a następnie przechodzi na wcześniej ustawiony bieg.

 

 

Priorytet bojlera

Attywacja pompy C.W.U.

 

 

 

Aktywowanie pompy C.W.U. (poprzez wybranie opcji ZAL), spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O.
Po naciśnięciu przycisku WYJŚCIE (przytrzymać kilka sekund) na wyświetlaczu pojawia się temp. zadana bojlera. Aby pompa C.W.U. pracowała, należy podnieść temp. zadaną powyżej progu załączania pomp .Temperaturę zmieniamy za pomocą przycisków PLUS i MINUS. Po upływie kilku sekund wyświetlacz powraca do pierwotnego stanu. Po osiągnięciu temp. zad. bojlera pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O.

W tym trybie praca wentylatora jest ograniczona do temperatury 62°C na kotle ponieważ zapobiega to przegrzewaniu się kotła. Taki stan kotła będzie się utrzymywał do momentu osiągnięcia temp. Zadanej na bojlerze.
Jeżeli temp. została osiągnięta wyłącza się pompa C.W.U. i załącza pompa C.O.
Praca pompy C.O. trwa cały czas do momentu, gdy temperatura na bojlerze spadnie poniżej zadanej wtedy wyłącza się pompa C.O. i załącza pompa C.W.U.
Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej, a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

 

Pompy równoległe :

 

W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej ustawionej temperatury (patrz funkcja temperatura załączenia pomp) pompa C.O. pracuje cały czas, a pompa C.W.U wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze.

 

Praca w podtrzymaniu :

 

Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy nadmuchu w trakcie trwania podtrzymania.

 

 

Ustawienia fabryczne :

 

Regulator jest wstępnie skonfi gurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycz nych. Załączając opcje ustawienia fabryczne tracimy wszystkie własne ustawienia kotła na rzecz ustawień zapisanych przez producenta kotła. Od tego momentu możemy na nowo ustawiać własne parametry kotła.

 

Zabezpieczenia :

 

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator
posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Zabezpieczenie termiczne

Jest to dodatkowy miniczujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku pieca), odcinający wyjście wentylatora w razie przekroczenia temperatury granicznej 85°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia regulatora. Ten typ ogranicznika temperatury bezpieczeństwa
jest zabezpieczeniem powodującym powrót do pozycji wyjściowej: automatyczny. W przypadku uszkodzenia termika nie działa wentylator w pracy ręcznej jak i w pracy automatycznej.

 

Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle :

 

Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera). Gdy np. temperatura zadana bojlera wynosi 55°C, a temperatura kotła 62°C, wówczas sterownik wyłącza wentylator. Gdy temperatura wzrasta aż do 80°C załącza się pompa C.O. Gdy temperatura nadal wzrasta włącza się alarm (przy temperaturze 85°C). Taki stan może sie pojawić w przypadku, gdy na przykład bojler jest uszkodzony,
czujnik został źle zamocowany lub uszkodzona jest pompa. Jednak gdy temperatura będzie się obniżać przy progu 60°C sterownik załączy nadmuch i będzie pracował aż do osiągnięcia temperatury zadanej na bojlerz

 

 

Sterownik w komplecie zawiera :

- Instrukcje obsługi i montażu sterownika

- Kable z czujnikami i wtyczkami

- Gwarancje producenta 2 LATA

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO ZAKUPIĆ STEROWNIK FIRMY TECH ? :

- Sterowniki wykonane są z najwyższej jakości materiałów.

- Są bezawaryjne i trwałe.

- Są szybkie w montażu i proste w obsłudze.

- Używane są przez największych producentów kotłów m.in : TAURUS, KOŁTON,DEFRO,ZĘBIEC, SAS, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY,ZGODA.

- Dzięki zastosowaniu najnowszych technik podczas produkcji, sterowniki firmy TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce !

- Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki czemu są bezawaryjne

 

 

 

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...