Wczytuję dane...
Regulamin

Sprzedawca  / Adres :
Instal-Hurt s.c. Marcin Brozio, Michał Cholewa
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 11
Nip : 646-286-01-60
Tel : 32 780-20-20

Organ rejestrujący działalność gospodarczą : UM Tychy


REKLAMACJE :

Adres do odesłania reklamowanych towarów :
Instal-Hurt s.c. Marcin Brozio, Michał Cholewa
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 11

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail : kontakt@instalhurt.skle.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać :
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Każdy produkt jest objęty gwarancją producenta.

Każdy reklamowany przedmiot w przypadku uzasadnienia reklamacji jest :

- wymieniony na nowy bądź naprawiany przez serwis
- zwracana są pieniądze na wskazane konto
- monitorujemy proces reklamacji u producenta 

Koszty wysyłki przypadku uzasadnienia reklamacji są pokrywane przez Naszą firmę.

Reklamacje ilościowe jak i uszkodzenia towaru , rozpatrywane są na podstawie protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

Nasza firma zobowiązuje się do uznania każdej uzasadnionej reklamacji ( w czasie obowiązywania gwarancji , rękojmi ), pokrycia kosztów wysyłki ( wysyłki nowego towaru )

Sprzedawca ma prawo do utylizacji towaru który nie został odebrany od sprzedawcy ( towar z reklamacji , towar uznany jako reklamacja bezzasadna , towar nie podlegający reklamacji ). Sprzedawca w przypadku długiego magazynowania nieodebranego towaru - ma prawo naliczyć koszty magazynowania.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU:

 
Zwroty towarów przyjmujemy do 14 dni od daty zakupu.
Adres na który należy wysłać zwracany towar :  Instal-Hurt , 43-100 Tychy , Fabryczna 11
Zwracany towar mysi być nowy , nie noszący śladów użytkowania , w oryginalnym opakowaniu ( jeżeli takowe było ) .
Po otrzymaniu zwrotu i wystawieniu korekty - pieniądze zostaną przelane na wskazane konto.
Do przesyłki proszę dołączyć :
- dowód zakupu ( bądź jego kopię ) jeśli Państwo mają. Jeśli Państwo nie posiadają dowodu zakupu - jego odesłanie nie jest konieczne.
- protokół zwrotu / odstąpienia od umowy : do pobrania tu ( kliknij ) .

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  -  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  -  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  -  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 -   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  -  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  -  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  -  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  -  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  -  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  -  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  -  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  -  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  -  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad :
Oświadczamy iż firma Instal-Hurt zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży , 

lub wad ukrytych - niemożliwych do stwierdzenia podczas sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur :

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Tychach . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

AKCEPTOWANE METODY PŁATNOŚCI:

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

KOSZTY WYSYŁKI :

Koszt wysyłki podany na aukcjach dotyczy paczek  do 31,5 kg oraz określonego gabarytu , chyba że opis na aukcji stanowi inaczej.

Wszystkie przedmioty nie przekraczające łącznej wagi 31,50 kg oraz określonego przez firmę kurierską gabarytu , są wysyłane w jednej paczce, a kupujący płaci za jedną wysyłkę.

W przypadku zakupów powyżej 31,5 kg ( od 31,50 kg do 60 kg ) kg dolicza się następny koszt wysyłki i wysyłane są dwie paczki.


Dla bezpieczeństwa wysyłanego towaru zakupiony towar pakuje się w sposób zapewniający bezpieczne dostarczenie.

 
Dlatego też , dla przykładu :

Szafki do rozdzielaczy wysyłamy tylko z drobnymi przedmiotami - nie łączymy np. z rurami, zbiornikami itp.

Grzejniki - wysyłamy je tylko w ilościach opisanych na aukcji ( paczka nie może przekroczyć 30 kg ). Przy większej ilości - wysyłka na palecie. 

Przy zakupie większej ilości przedmiotów ( powyżej 100 kg , lub kilku grzejników ), towar wysyłany jest na palecie , a koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie między sprzedającym a kupującym . 

Wymiary paczek opisane są na stromie "O mnie"

W przypadku zakupu kilku przedmiotów na naszych aukcjach, i przesyłce do 31,50 kg płacimy zawsze najwyższy koszt wysyłki ze wszystkich aukcji których dotyczyły zakupy.


Odbiór osobisty :

W przypadku chęci odbioru osobistego przedmiotów zakupionych na aukcjach ,  kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sprzedającego ( meilem lub telefonicznie ) w celu rezerwacji towaru.
 
Przy KAŻDYM odbiorze osobistym towaru - wymagane ustalenie terminu odbioru ze sprzedawcą ( meilem lub telefonicznie )KONTAKT :

tel.kom. 606-75-25-63  ,  660-450-443
tel / fax: (032) 780-20-20 ( od 7.00 do 16.00 )
e-mail : kontakt@instalhurt.sklep.pl
GG : 8361800

I. Regulamin ogólny

-Sklep internetowy Instal-Hurt prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć internet, oraz sprzedaż w siedzibie firmy.
-Towary wysyłamy wyłącznie na terenie naszego kraju.

II. ZAMÓWIENIA

-Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.
-Po złożeniu zamówienia klient dostaje potwierdzenie drogą elektroniczną ( e-mailem ).
-Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.

- Realizacja i wysyłka zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Instal-Hurt w przypadku płatności przelewem, bądź w ten sam dzień        roboczy w przypadku wybrania płatności za pobraniem ( przy odbiorze ) .Dotyczy zakupów dokonanych do godz,. 15.00 w dni robocze.
-Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie. Dostępność produktów jest widoczna na karcie zakupu. W przypadku zakupu towaru którego nie ma na magazynie klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
-Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną sklepu do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar 

III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

-Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta sposób. ( wpłata na konto, wysyłka za pobraniem-zapłata przy odbiorze )
-Zamawiane towary dostarczane są poprzez firmę kurierską SIÓDEMKA. Cenna wysyłki podanie są na kartach przedmiotów.

IV. PŁATNOŚCI

-Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:

a) wpłata na konto - płatność przelewem. Płatność należy uregulować na konto firmy Instal-Hurt . W tytule przelewy należy wpisać numer zamówienia, który jest podany automatycznie po dokonaniu zakupów.

Dane do przelewu :

Instal-Hurt s.c.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 11

ING Bank Śląski
Nr. konta : 03 1050 1399 1000 0090 6806 9377


b) za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru.

V. FAKTURY VAT

-Faktura VAT zostanie wystawiona w przypadku poinformowania Nas o chęci jej otrzymania. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny .

VI. REKLAMACJE

-Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę Instal-Hurt są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. 

-Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: Instal-Hurt  43-100 Tychy  ul fabryczna 11. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po rozpatrzeniu reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i  Prawa handlowego.
-Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest firma Instal-Hurt . Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.