Wczytuję dane...
Model: SCL-190
Kod producenta: SCL-190
Realizacja zamówienia: 1 dni
Producent: Sterowniki

Sterownik Kotła Pieca Pompy S-190 Do Każdego Kotła

 

 

Model : S-190

 

 

Funkcje realizowane przez sterownik :

 

- Sterowanie pompą C.O.

 

 ( pompy dostępne na Naszych pozostałych aukcjach )

 

- Sterowanie nadmuchem z możliwością regulacji obrotów.

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIA STEROWNIKA :Sterownik SCL-190 przeznaczony jest do sterowania kotłem C.O. wyposażonym w dmuchawę i pompę obiegu wody C.O.

Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora.

Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb podtrzymania.

W tym trybie praca sterownika polega na załączaniu się przedmuchów z częstotliwością zależną od ustawień klienta.

 

 

FUNKCJE STEROWNIKA:REGULACJA OBROTÓW
Funkcja regulacja obrotów steruje szybkością pracy nadmuchu.

Zakres regulacji obejmuje przedział od 1 do 8 .

Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator 1 bieg to minimum prędkości wentylatora a 8 maksimum pracy wentylatora.

Szybkość nadmuchu jest zależna od ustawienia funkcji regulacji obrotów. Funkcja ta zapobiega wygaśnięciu kotła.

Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi w stan podtrzymania. FUNKCJA PRACA PRZEDMUCHU :
To czas pracy wentylatora. Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy wentylatora w trakcie trwania podtrzymania.

Oznacza czas pracy wentylatora od jego załączenia do wyłączenia.FUNKCJA PRZERWA PRZEDMUCHU :
To czas  przerwy między poszczególnymi przedmuchami.

Funkcje zawarte w tym menu służą do regulacji działania nadmuchu podczas pozostawania w cyklu podtrzymania - gdy temperatura na kotle osiągnie temperaturę żądaną.

Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej zadanej temperatury.

 


FUNKCJA ZADANA TEMPERATURA :
Zadana temperatura to żądana temperatura na kotle.Zmieniamy ja za pomocą odpowiednich strzałek podnosząc temperaturę do góry lub obniżając w dół . 

 

ANTY-STOP :

Anty stop funkcja ta zapobiega zatarciu pompy w sezonie letnim gdy jest ona nieużywana. Regulator co 10 dni załącza pompę na 5 minut

 

HISTEREZA :
Funkcja ta zapobiega ciągłemu załączaniu i wyłączaniu się pompy np. w przypadku gdy temp. będzie się wahać pomiędzy 60*C, a 59*C.

Histereza jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą powrotu do trybu pracy.

Np.: gdy temperatura zadana ma wartość 60*C, a histereza wynosi 2*C, to wyłączenie pompy nastąpi przy temp.  58*C , a cykl pracy pompy rozpocznie się po osiągnięciu temp  60*C

 

 

ALARM TEMPERATURY :
Jeśli temperatura pieca przekroczy wartość parametru, to sterownik przejdzie w tryb
alarmowania. Na wyświetlaczy zacznie migać Er6, dmuchawa zostanie wyłączona,
zaś obydwie pompy załączone.

 


STEROWANIE POMPY C.O. :
Polega na załączeniu i wyłączeniu pompy C.O. w zależności temperatury w kotle.Załączenie następuje po osiągnięciu zadanej wartości .

Powyżej tej temperatury pompa pracuje bez przerwy. Wyłączenie następuje przy temperaturze niższej o wartość ustawionej histerezy.

Zapobiega to zbędnej pracy pompy.


USTAWIENIA FABRYCZNE :
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.ZABEZPIECZENIA:
Sterownik wyposażony jest w szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczną eksploatację.

Wszelkie błędy wyświetlane są na wyświetlaczu LED:
Kody wyświetlanych błędów opisane są w załączonej instrukcji.


Wyposażenie sterownika :

 

- wyświetlacz LED

- czujnik kotła - ok. 100 cm

- zabezpieczenie termiczne - ok. 100 cm

- kabel do nadmuchu - ok. 110 cm

- kabel do pompay C.O. - ok. 100 cm

- kabel sieciowy - ok. 140 cm

- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie i   niskie temperatury

 

+ INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...