Wczytuję dane...

Przygotowanie systemu nawadniania do zimy.

Przygotowanie systemu nawadniania do zimy.

Przygotowanie systemu nawadniania do zimy :

Przygotowanie systemu nawadniającego do zimy obejmuje usunięcie wody z rurociągów systemu nawadniającego. Jest to niezbędne, aby zapobiec zamarznięciu wody w okresie temperatur ujemnych, co może spowodować uszkodzenia rur, kształtek, zaworów, zraszaczy oraz pompowni.

Przedmuchiwanie

Krok 1

Zamknij dopływ wody do systemu. Zaleca się, jak również jest to dobry moment, by zobaczyć, czy zawór jest mocno zaciśnięty oraz umieścić informację „nie otwierać”, aby mieć pewność, że nikt nie będzie go otwierał w okresie zimowym. Następnie należy OTWORZYĆ wszystkie zawory odwadniające, kurki połączeń węża i/lub zawory szybkozłączne w Twoim systemie.  

Pozwolić, by wszystkie linie główne opróżniły się do niskich punktów systemu. Rozmontować głowice kilku zraszaczy w wysokich punktach systemu, aby pozwolić na wejście powietrza i przyspieszyć proces spuszczania wody.

Krok 2

Podłącz kompresor do systemu w jego wysokich punktach. Chcesz wypchnąć wodę „w dół” do niskich punktów systemu.  Następnie zamknąć wszystkie zawory odwadniające w systemie za wyjątkiem dwóch lub trzech znajdujących się najdalej od kompresora i jednego w pobliżu kompresora.


Krok 3

Uruchom kompresor. Ważne jest, aby operator kompresora dobrze znał się na robocie i był dokładnie przeszkolony w zakresie właściwej obsługi jednostki kompresora. Jest to dość duża maszyna i musi być właściwie obsługiwana, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Kompresor i system nawadniający powinny być powoli doprowadzane do pożądanego ciśnienia roboczego w celu zminimalizowania możliwości skoków napięcia i potencjalnego uszkodzenia systemu.

Krok 4

Strefy w obrębie Twojego systemu, które znajdują się najdalej od punktu wprowadzania powietrza, powinny zostać „przedmuchane” w pierwszej kolejności. W ten sposób będzie możliwe najpierw pozbycie się dużego procentu wody z linii głównych. To z kolei powinno przyspieszyć proces „przedmuchiwania” pozostałych stref systemu.

Krok 5

Aby rozpocząć operację „przedmuchiwania” powietrzem, najpierw OTWORZYĆ zawory znajdujące się najdalej punktu wprowadzenia powietrza. Ważne jest, by WSZYSTKIE zawory „kończące linię” zostały otwarte w pierwszej kolejności. Każdy zawór powinien pracować nie dłużej niż 2 minuty na cykl. Wracać w kierunku punktu wprowadzenia powietrza, kolejno każdy zawór. Pamiętaj, że większa liczba „krótkich” cykli jest znacznie skuteczniejsza niż tylko kilka „długich” cykli. Podczas tego procesu zalecamy pozostawić co najmniej jeden zawór na najwyższym poziomie systemu częściowo otwarty, jak również kilka zaworów odwadniających na niskich poziomach częściowo otwartych. 

Krok 6

Gdy dana strefa została pomyślnie „przedmuchana”, należy zamknąć zawór izolujący, aby zapobiec dostaniu się do tej strefy wody z innych sekcji systemu. Każda strefa powinna być przedmuchiwana do momentu, gdy z dysz zraszaczy przestanie wydobywać się woda lub co najwyżej rozpylana jest drobna mgiełka.

Krok 7

Podczas operacji „przedmuchiwania”, należy zadbać o „oflagowanie” i „opisanie” wszystkich uszkodzeń rur lub kształtek, problemów z zaworami lub zraszaczami, tak by na wiosnę przed „przywróceniem” systemu do nawadniania przeprowadzić stosowne naprawy. Zaleca się, aby ktoś przeszedł się po obiekcie, jako, że można usłyszeć uchodzące powietrze lub zobaczyć „bąble” powietrzne z uszkodzeń rur i kształtek, których się nie zobaczy podczas normalnej pracy systemu.