Model: ogrhony
Realizacja zamówienia: 1 dni

Zawór RTL do ogrzewania podłogowego


+ Głowica Thera-3 RTL


KOMPLET

 

 

 

 

Głowica Thera-RTL z czujnikiem wbudowanym.

Dobra widoczność nastawy pod każdym kątem.

Łatwe ograniczanie i blokowanie nastawy bez dodatkowych narzędzi.

Thera-RTL ogranicza temperaturę powrotu z grzejnika lub - w

systemie grzejnikowo/podłogowym - temperaturę powrotu z

instalacji ogrzewania podłogowego.


 

Przykład zastosowania :

 

 

Opis działania :

Ogranicznik temperatury na powrocie HERZ jest samoczynnie

działającym regulatorem proporcjonalnym do regulacji temperatury

wody na powrocie z grzejnika lub pętli ogrzewania podłogowego.


Temperatura wody przenoszona jest z korpusu zaworu na czujnik.

Jeśli nastawiona na głowicy wartość temperatury jest niższa od

temperatury wody, regulator się zamyka, a jeśli wyższa regulator

się otwiera.
Ogranicznik temperatury na powrocie stosuje się do ograniczenia

temperatury na powrocie z grzejnika lub do regulacji temperatury

dla małych powierzchni ogrzewania podłogowego (do 15 m2) i w

kombinowanych systemach ogrzewczych łączących ogrzewanie

podłogowe i grzejnikowe. W przypadku wpięcia ogrzewania

podłogowego do instalacji grzejnikowej niezbędne jest obniżenie

temperatury wody idącej na ogrzewanie podłogowe przy pomocy

ogranicznika temperatury montowanego na przewodzie

powrotnym.